Wspinaczka to poruszanie się na terenie na tyle stromym, że wymagane jest użycie rąk co najmniej do utrzymania równowagi. Najczęściej celem wspinaczy są na skałki, kamienie, góry, ale wspinać się można również na sztucznych obiektach, ściankach wspinaczkowych zbudowanych z różnego rodzaju materiałów. Nie zawsze zgodnie z prawem, ale wspinać można się w zasadzie wszędzie i na wszystko – mosty, murki, ściany, pomniki, wieże widokowe.

Wspinaczka dzieli się na kilka rodzajów, a różnice polegają na terenie do wspinania, który zostaje wybrany, ale także umiejętnościach, które są niezbędne wspinaczowi. Podstawowy podział wspinaczki to wspinaczka klasyczna, polegająca na przejściu drogi jedynie przy użyciu naturalnej rzeźby skalnej oraz wspinaczka techniką sztucznych ułatwień zwana wspinaczką hakową lub hakówką, w czasie której wspina się z wykorzystaniem umieszczonych przez wspinacza punktów asekuracyjnych służących jako stopnie czy chwyty. Natomiast w zależności od terenu działania wspinaczkę dzieli się na:

Rodzaj wspinaczki
Opis
wspinanie na sztucznych obiektach sztuczne ściany, mosty, budynki
bouldering wspinaczka bez asekuracji na niewysokich skałach, kamieniach,
sztucznych obiektach
wspinaczka skałkowa wspinaczka w skałach przy użyciu asekuracji stałej
(ringi, spity) lub własnej
wspinaczka górska (taternictwo, alpinizm) wymaga większej ilości sprzętu,
odbywa się latem i zimą
wspinaczka lodowa wspinaczka po ścianach lodowych, lodospadach, charakterystyczny sprzęt to raki i dziabka (czekan)
wspinaczka mikstowa wspinaczka w zróżnicowanym terenie: lód, skały, ziemia,
również wykorzystuje raki i dziaby

Wspinaczka wymaga często specjalistycznego sprzętu, który w zależności od stylu jest ograniczony do minimum lub też jego ilość przybiera pokaźne rozmiary.