Paralotniarstwo to sport i forma rekreacji polegająca na lataniu przy użyciu paralotni. Jest jednym z najpopularniejszych (szczególnie w Europie i Ameryce Południowej) sportów lotniczych. Paralotniarstwo jest często mylone z lotniarstwem, natomiast zasadniczą różnicą jest brak sztywnych elementów konstrukcyjnych w paralotni.

Paralotniarstwo jest sportem, którego idea powstała w końcu lat czterdziestych w USA, ale zrealizowana została dopiero na początku lat osiemdziesiątych w krajach europejskich. Od razu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój tej dyscypliny, z uwagi na to, że jest to najtańszy oraz najłatwiej dostępny sport lotniczy i prawie każdy może zrealizować w ten sposób swoje marzenia o lataniu.

W swej współczesnej formie paralotniarstwo powstało pod koniec lat 70-tych dwudziestego wieku we Francji, a do Polski dotarło pod koniec lat osiemdziesiątych XX w.

Paralotniarstwo jest sportem czysto amatorskim. Istnieje jednak grupa kilkuset zawodników, którzy regularnie startują w krajowych i zagranicznych zawodach sportowych. W Polsce do uprawiania tego sportu wymagana jest Licencja IPPI (The International Pilot Proficiency Information Card) wystawiana przez Międzynarodową Federację Lotniczą lub polskie Świadectwo kwalifikacji pilota paralotni wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.